גלריית תמונות מכל תקופות חייו של אסף     מכתבים שהתקבלו בימי השבעה     הספדים וקטעים שנכתבו על ידי משפחה וחברים     קישורים לאתרים נוספים     ספר המבקרים לניחומים וכתיבה למשפחה     תיאור חייו הקצרים של אסף     חזור לדף הבית של אסף צור  


 

To go back to the English Web site - click here

 

Video Clips

This page contains Video clips of Asaf or related to him.

Yossi Zur: Yossi@Blondi.co.il

קטעי וידאו

בדף זה ניתן למצוא קטעי וידאו של אסף ואשר קשורים לאסף.

יוסי צור: Yossi@Blondi.co.il

  .

An item about "Stones for Blondi" from the community channel in the Cables in Haifa, Dec 2007.

כתבה מהערוץ הקהילתי בחיפה של הכבלים על מבצע "אבנים לבלונדי", דצמבר 2007.

 

 

 

Near memorial day 2007, channel 1 in Israel broadcasted this interview of Almog talking about his brother Asaf, his memories and lack of memory. the TV item also covers the "Stone for Blondi" Campaign which was held at that time.

ביום הזכרון 2007 במסגרת שידורי הילדים של ערוץ1 הוקרנה כתבה זו שבה מרואיין אלמוג על אסף - בראיון הוא מספר על זכרונו וחוסר זכרונו את אסף - הכתבה גם עוסקת בקמפיין "אבנים לבלונדי" שהתנהל באותו זמן.

This Clip (in Hebrew) is a recording of Asaf's father taken before memorial day by radio 103FM and broadcasted on the radio at memorial day. after the recording there's a song attached "A beautiful son is born" a song written by Ehud Manor in memory of his fallen brother.

קטע זה הוקלט על ידי רדיו 103 FM לפני יום הזכרון ושודר ביום הזכרון, לאחר שאביו של אסף מספר עליו מושמע השיר "בן יפה נולד" של אהוד מנור.

In a family gathering, Asaf was caught by the photographer eating, he raised his look and smiled, asking "aren't you ashmaed" in the most cute way. this is not only one of the last videos of him but also the most beautifu one where his smile is seen clearly.

באירוע משפחתי "נתפס" אסף על ידי הצלם לקטע של שתי שניות כאשר הוא אוכל, הוא מרים את עיניו, מחייך, ושואל "אתה לא מתבייש", זהו גם אחד מקטעי הוידאו האחרונים שבו צולם אך גם אחד מהבודדים שבו ניתן לראות את חיוכו המקסים.

This clip shows the last minutes of a surfing day, Asaf was at sea for many hours and I managed to catch the last minutes before the sun set. when Asaf comes out of the water he points to burns on his body as a result of the jelly fish that were in the sea that day .

קטע וידאו זה צולם אחר הצהרים - אסף כבר היה בים שעות מספר והצילום תפס את הדקות האחרונות לפני השקיעה, אסף יוצא מן הים ומראה את הסימנים שעל גופו תוצאה של המדוזות בים, אסף לא ויתר על יום של גלישה גם במחיר עקיצות של מדוזות.

 

A video clip from a family fun day - Asaf guides and helps his younger brother to drive the boat in the park in Ramat Gan.

קטע וידאו מיום כיף משפחתי - שיט באגם בפארק ברמת גן, אסף משגיח על אחיו הקטן ונותן לו לנהוג בסירה.

 

Family gathering for lunch.

מפגש משפחתי לארוחת צהרים.

 

Visit to the Armored vehicle museum in Latrun, Asaf and his younger brother explore the mysteries of the tanks and other vehicles there.

ביקור למוזיאון השיריון בלטרון, אסף ואחיו הצעיר מגלים את צפונות הטנקים והרכבים המשוריינים.

 

A memorial clip taken by Asaf friends at a gathering they had, after Asaf died the friends edited it and brought is to Asaf's parents, in the clip one can see the joy and happiness of Asaf and his friends.

קטע וידאו שצולם על ידי חבריו של אסף במפגש חברים - לאחר מותו ערכו אותו והביאו אותו להוריו שלא ראו אותו קודם לכן, במפגש רואים את שמחת החיים והשובבות של אסף ושל חבריו.

 

In Asaf's class in school learned a couple of the members of "Blue and White" band, After the attack and after Asaf died they wrote this song and dedicated it to the family in a radio broadcast.

בכיתתו של אסף בבית הספר למדו חלק מחברי להקת "כחול לבן", לאחר מותו של אסף כתבו שיר זה והקדישו אותו למשפחה בשידור רדיו.

 

Two years and three months after Asaf died his brother Eitan was born. This clip shows the first seconds of Eitan life.

שנתיים ושלושה חודשים לאחר שאסף נהרג נולד אחיו איתן, בסרטון זה רואים את השניות הראשונות בחייו של איתן.

 

 

חזרה

חזרה לדף תוספות ואירועים

Back to to the English Web site

 

                                                                         דף הבית     חייו     ספר מבקרים     קישורים     הספדים     מכתבים     תמונות